BÚJJ-BÚJJ ZÖLD ÁG 2
óvodások aranyalbuma

A hajnali harangszónak
Bújj, bújj, itt megyek
Jön a kocsi, most érkeztünk
Haj, haj, tánc
Új a csizmám/Nyiss kaput
Bújj-bújj zöld ág
Aki nem lép egyszerre
Kendő elejtő
Elvesztettem zsebkendőmet
Kiment a ház az ablakon
Hold, hold, fényes lánc
Hopp, Juliska
Paripám csodaszép pejkó
Csizmám kopogó
Sándor napján
Fehérvári kapitány
Mit játsszunk lányok?
Ispiláng
Reggeli harmat
Most viszik...
Kecske, kecske
Ennek a kislánynak
Kösd fel Örzse
Száll a madár

A HAJNALI HARANGSZÓNAK

A hajnali harangszónak
gilin-galangója,
Hirdetgeti, hogy az évnek
itt a fordulója.
Azért friss jó egészséget,
Bort, búzát és békességet,
Mindenkinek bőven,
az új esztendőben.

BÚJJ, BÚJJ, ITT MEGYEK

Bújj, bújj, itt megyek,
Tüzes lapátot viszek.
Egyet szólok, kettőt szólok,
Harmadikra rátalálok.

JÖN A KOCSI,
MOST ÉRKEZTÜNK

Jön a kocsi, most érkeztünk,
Jaj, de nagyon eltévedtünk.
Derekasan áztunk, fáztunk,
No de kicsit elnótáztunk.

Jegenyefa ingó-bingó,
Rajta ül egy ázott holló.
Teregeti csapzott tollát,
Keserüli holló voltát.

HAJ, HAJ, TÁNC

Haj, haj, tánc, kökénytánc,
Kikerekedjen, bekerekedjen
Ez a tánc.

ÚJ A CSIZMÁM/
NYISS KAPUT

Új a csizmám, most vették,
Most fényes a talpa.
Azért vették azt nekem,
Hogy ugráljak rajta.
Új hold, új király,
Maradj utoljára.

- Nyiss kaput Kapusné,
Borsos Kapitányné!
- Nem nyithatok,
a múltkor is itt jártatok.
Hidam lábát eltörtétek,
meg nem csináltátok.
- Ácsok vagyunk, fát faragunk,
Fenyofából kifaragjuk,
Ingyen aranyozzuk.
- Mehetsz!

BÚJJ-BÚJJ ZÖLD ÁG

Bújj-bújj zöld ág,
Zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta.

Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat,
Hadd kerüljem váradat, váradat.
Szita-szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Dob szerda.

AKI NEM LÉP EGYSZERRE

Aki nem lép egyszerre,
Nem kap rétest estére.
Mert a rétes igen jó,
Katonának az való.

Nem megyünk már messzire,
Csak a világ végére.
Ott se leszünk sokáig,
Csak tizenkét óráig.

KENDŐ ELEJTŐ

Kendő elejtő, vesd el a kendőt,
Tüzet viszek, nem látjátok,
Kávét főzök, nem isszátok.
Kendő elejtő, vesd el a kendőt!

ELVESZTETTEM
ZSEBKENDŐMET

Elvesztettem zsebkendőmet,
Szidott anyám érte,
Megtaláta egy szép legény,
Csókot kíván érte.

Szabad a péntek,
Szabad a szombat,
Szabad szappanozni,
Szabad az én galambomnak
Páros csókot adni.

KIMENT A HÁZ AZ ABLAKON

Kiment a ház az ablakon,
Benne maradt a vénasszony,
Zsuppot kötött a hátára,
Úgy ballagott a vásárra.

A rókának nincs nadrágja,
Mert a posztó nagyon drága.
Ha a posztó olcsó volna,
A rókán is nadrág volna.

HOLD, HOLD, FÉNYES LÁNC

Hold, hold, fényes lánc,
Fényes kapu zárja,
Nyisd ki kapud Gergely gazda,
Vámot adok rája.

HOPP, JULISKA

Hopp, Juliska, hopp Mariska,
Hej, gyere vélem egy pár táncra!
Hej, gyere vélem egy pár táncra!
Így kell járni, úgy kell járni,
Sári, Kati tudja, hogy kell járni,
Sári, Kati tudja, hogy kell járni!

PARIPÁM CSODASZÉP
PEJKÓ

Paripám csodaszép pejkó,
Idelép, odalép, hejhó!
Hegyen át, vizen át vágtat,
Nem adom, ha igérsz százat.

Amikor paripám ballag,
Odanéz valahány csillag.
Amikor paripám táncol,
Odanéz a nap is százszor.

CSIZMÁM KOPOGÓ

Csizmám kopogó,
Táncom dobogó,
Kedvem ragyogó,
Hejhó, hajahó!

Kendőm libegő,
Lábam tipegő,
Arcom nevető,
Pajtás gyer elő!

SÁNDOR NAPJÁN

Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltunik a szél,
Zsákban Benedek hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él.

Már közhírré szétdoboltatik,
Minden kislány férjhez adatik,
Szokék legelébb, aztán feketék,
Végül barnák és a maradék.

FEHÉRVÁRI KAPITÁNY

Fehérvári kapitány
Üzenetet küldött,
Kéreti lányát,
Szebbiket, jobbikat,
Karcsú magasabbikat.

Az én lányom nem eladó,
Csak a házba maradandó,
Lics-locs koszorú,
Eredj ki, te szomorú!

MIT JÁTSSZUNK LÁNYOK?

Mit játsszunk lányok,
Azt játsszuk lányok,
Bricket-brackot, vad barackot,
Csücsüljünk le lányok!

ISPILÁNG

Ispiláng, ispiláng,
Ispilángi rózsa,
Rózsa volnék, piros volnék,
Mégis kifordulnék.

Zöld selyem rostja,
Két garas híja.
Szederszemű kis Mariska,
Fordulj angyal módra.

REGGELI HARMAT

Reggeli harmat kelti a lepkét,
Virág a réten tárja a kelyhét.
Látja a lepke, billen a szárnya,
Virágkehelyben reggeli várja.

MOST VISZIK...

Most viszik, most viszik
Uborkáné lányát,
Bíborba, bársonyba,
Gyöngyös koszorúba.

Már én innen elmegyek,
Többet vissza se jövök,
Bíborba, bársonyba,
Gyöngyös koszorúba.

KECSKE, KECSKE

Kecske, kecske, csacska kecske,
Van-e nálad friss tejecske?
Tíz csöbörrel van itt, mek-mek,
Van itt, mek-mek.
Jut is minden jó gyereknek,
Jó gyereknek.

Látod Pistit, a vasgyúrót,
Adsz-e néki kecsketúrót?
Hogyne adnék, mek-mek, mek-mek,
Mek-mek, mek-mek.
Az való a rossz gyereknek,
Rossz gyereknek.

ENNEK A KISLÁNYNAK

Ennek a kislánynak nem jutott párja,
Jaj de megharagszik.
Majd máskor jut neki, jobban iparkodik.
Kácsa, kácsa, piros kácsa,
Ki a párját nem találja,
Keressen magának.

KÖSD FEL ÖRZSE

Kösd fel Örzse ködmönkédet,
Kösd be boglyas fejecskédet,
Maradj itt a nyájunknál,
Mindjárt visszatérünk már.

Hurka, kolbász, szalonna,
Pásztoroknak jó volna,
Ha a gazdasszony adna,
Ha a gazdasszony adna.

SZÁLL A MADÁR

Száll a madár ágról ágra,
Száll az ének szájról szájra.
Zengő madár ágról ágra,
Zengő ének szájról szájra.