NAGY MONDÓKÁSALBUM
12 dallal

Kiolvasó
Parton ül a két nyúl
Erdei vigasság
Jó gazdasszony vagyok én
Négy vándor
Csúfoló
Szúnyog úrfi
Molnárlegény voltam én
Elment a tyúk vándorolni
Gyí paci
Volt egy pásztorlányka
Jaj de pompás fa
Lajcsi altatója

KIOLVASÓ

Egy, kettő, három,
Nincsen nekem párom,
Fogadjunk egy icce borba,
Hogy ez tizenhárom!

PARTON ÜL A KÉT NYÚL

Parton ül a két nyúl,
Kis nyúl, nagy nyúl,
Ugrabugrál, lyukba bújkál,
Bukfencet hány, fűbe turkál,
Itt nyúl, ott nyúl,
Kis nyúl, nagy nyúl.

Tapsi-füle szétáll, vígan sétál,
Tapsi-füle szétáll, vígan sétál,
Ugrabugrál, lyukba bújkál,
Bukfencet hány, fűbe turkál,
Erdőn-réten
Vígan sétál.

ERDEI VÍGASSÁG

Erdő szélén áll a bál,
Cincérbanda muzsikál.
Trallala, lallalalla,
Lalalallalla lallala,
Lalala, lalala, lalallallallala.

Hurka, kolbász, töltelék,
Mind jóllakik a vendég.
Trallalla, ...

Cukrot rágcsál a mókus,
Nem kell néki disznóhús.
Trallalla, ...

Vígan van a bőregér,
Szinte bőrébe se fér.
Trallalla, ...

Prémes bundás a róka,
Nem kell néki paróka.
Trallalla, ...

Dirmeg-dörmög a medve,
Nincsen néki jókedve.
Trallalla, ...

JÓ GAZD'ASSZONY VAGYOK ÉN

Jó gazd'asszony vagyok én,
No-de vagyok én,
Két fazékban libidáré, dombon,
Lombári hegyen főzök én.

Az egyikben sült laskát,
No-de sült laskát,
A másikban libidáré, dombon,
Lombári hegyen káposztát!

Egy szem búza, két szem rozs,
No-de két szem rozs,
Felöntöttem libidáré, dombon,
Lombári hegyen járja most.

Ha lejárja estére,
No-de estére,
Sütünk rétest, libidáré, dombon,
lombári hegyen belőle.

NÉGY VÁNDOR

Négy vándor jár körbe-körbe,
Egymást mindig megelőzve.
Megérkeznek minden évben,
Ki-ki az ő idejében.

A tél fehér takarója,
Vetéseink fagytól óvja,
Megbirkózik a hideggel,
Szánkózik a sok kis ember.

Tavasszal a világ éled,
Kizöldülnek mezők, rétek.
Bimbó serken, rügy kipattan,
Hancúroznak a szabadban.

Nyáron kenyér, gyümölcs érik,
Ének szárnyal a kék égig.
Tüzel a nap egyre jobban,
Lubickolunk hűs habokban.

Ősszel a táj piros, sárga,
Százféle színt ölt magára.
Zörgő levél hull a fákról -
S újra itt az első vándor.

CSÚFOLÓ

AEz a csacsi, ez a csacsi,
Ez ám a szamár!
Hiába hogy, hiába,
Hogy óvodába jár!
Télen eszi a fagylaltot,
Cipőre keni a sajtot!
Ez a csacsi, ez a csacsi,
Ez ám a szamár!

Ez a csacsi, ez a csacsi,
Ez ám a szamár!
Hiába hogy, hiába,
Hogy óvodába jár!
Fölpattan a vasalóra,
Mint a tüzes versenylóra!
Ez a csacsi, ez a csacsi,
Ez ám a szamár!

Ez a csacsi, ez a csacsi,
Ez ám a szamár!
Hiába hogy, hiába,
Hogy óvodába jár!
Megevett vagy húsz gombócot,
Ki kellett hívni az orvost!
Ez a csacsi, ez a csacsi,
Ez ám a szamár!

SZÚNYOG ÚRFI

Aj, áll a lagzi már,
szúnyog úrfi
Az utcán magát
Nagyon illegeti.

Aj, kéne asszony is,
Hol az asszony?
Akivel szúnyog úrfi
Lagzit tartson?

Nincs messze a mező,
Oda készül,
Valaki hozzámegy csak
Feleségül!

Ott száll a csöppnyi légy
A mezőben:
Mit akarsz szúnyog úrfi
Ünneplőben?

Mondd, jössz-e asszonynak,
Feleségnek?
Te legszebb legyecskéje
A mezőnek?

Haj, mennék szívesen,
Csak azt mondd meg,
Lesz-e majd miből élni
Kettecskénknek?

MOLNÁRLEGÉNY VOLTAM ÉN

Molnárlegény voltam én,
Annak se jó voltam én.
Elővettem a kupát,
Mind elmértem a búzát.

Csizmadia voltam én,
Annak se jó voltam én.
Elővettem az árat,
Meglyuggattam a szárat.

Szabólegény voltam én,
Annak se jó voltam én.
Elővettem az ollót,
Elnyírbáltam a posztót.

Korcsomáros voltam én,
Annak se jó voltam én.
Elővettem a korsót,
Mind megittam a jó bort.

Diáklegény voltam én,
Annak se jó voltam én.
Elővettem a tentár,
Belévertem a pennát.

ELMENT A TYÚK VÁNDOROLNI

Elment a tyúk vándorolni,
Jaj, jaj, jaj-jaj-jaj,
Nem jő haza többet tojni,
hibirik, hibirik, habrabra.

Majd hazajön sülve-főve,
Jaj, jaj, jaj-jaj-jaj,
Nem ül többet az ülőre,
hibirik, hibirik, habrabra.

GYÍ PACI

Gyí, paci, te fakó,
Fuss kicsi Ráró,
Széna, szalma vár rád,
Húzzad a szánkát!

Csattog a kövezet,
Ez csak a kezdet,
Széna, szalma vár rád,
Húzzad a szánkát!

Csapd oda a patád,
Vágd ki a vágtát,
Széna, szalma vár rád,
Húzzad a szánkát!

Messzire megyek én,
Nagy hegyek élén,
Széna, szalma vár rád,
Húzzad a szánkát!

VOLT EGYSZER EGY PÁSZTORLÁNYKA

Hej, volt egy pásztorlányka,
Hej, árkon át, hej bokron át!
Hej, volt egy pásztorlányka,
Őrizte sok juhát, nohát!
Őrizte sok juhát.

Jó sajtot olt a tejből,
Hej, árkon át, hej bokron át!
Jó sajtot olt a tejből,
Mit kis juhnyája ád, nohát!
Mit kis juhnyája ád.

Cicája rákacsintott,
Hej, árkon át, hej bokron át!
Cicája rákacsintott,
S vág furfangos pofát, nohát!
S vág furfangos pofát.

Ha rátennéd a mancsod,
Hej, árkon át, hej bokron át!
Ha rátennéd a mancsod,
Biz' elver kis mamád, no hát!
Biz' elver kis mamád.

Nem tette rá a mancsát,
Hej, árkon át, hej bokron át!
Nem tette rá a mancsát, no hát!
Ej, csak a csöpp tokát,
Ej, csak a csöpp tokát.

A lányka dühre gerjedt,
Hej, árkon át, hej bokron át!
A lányka dühre gerjedt, no hát!
S elverte a cicát, no hát!
Elverte a cicát.

JAJ DE POMPÁS FA

Jaj de pompás fa, a karácsonyfa,
Nincs árnyéka, csak játéka,
Jaj, de pompás fa!

Minden ága ég, gyönyörűen ég!
Karácsonyfám csillog,
Mint a csillagfényes ég.

LAJCSI ALTATÓJA

Csillag az égen
Csillog csodaszépen,
Tente, baba, hajcsi,
Aludj, kicsi Lajcsi!

Itt ülök nálad,
Őrizem az ágyad,
Tente, baba, hajcsi,
Aludj, kicsi Lajcsi!

Holnapra édes,
Sütök neked rétest.
Tente, baba, hajcsi,
Aludj, kicsi Lajcsi!