BÚJJ-BÚJJ ZÖLD ÁG
óvodások aranyalbuma

Bújj, bújj, zöld ág
Kisegér, kisegér
Én elmentem a vásárra
Most érkeztünk ez helyre
De jó a dió
Mókuska, mókuska
Gólya bácsi, gólya
Elvesztettem zsebkendőmet
Mit mos, mit mos?
Falusi hangverseny
Kőketánc
Kis-kis kígyó
Debrecenbe kéne menni
Eresz alól
János úr
Pál, Kata, Péter
Egy kis malac
Boci-boci tarka
Kis kacsa fürdik
Brumm-brumm Brúnó
Tarka kutya
Hogy a csibe?
Én kicsike vagyok
Árkot ugrott a szúnyog
Nyuszi Gyuszi
Komatál
A part alatt
Fut, szalad a Pejkó

BÚJJ-BÚJJ ZÖLD ÁG

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta!

Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
Bennmaradt a macska.

KISEGÉR, KISEGÉR

Kisegér, kisegér,
Minden lukba belefér,
Belefér, belefér,
Hiszen azért kisegér.

ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Csirkét vettem a vásárba fél pénzzel,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Kakast vettem a vásárba fél pénzzel,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Récét vettem a vásárba fél pénzzel,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Putykát vettem a vásárba fél pénzzel,
Putykám mondja dan-da-ru,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Ludat vettem a vásárba fél pénzzel,
Ludam mondja gi-gá-gá,
Putykám mondja dan-da-ru,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Disznót vettem a vásárba fél pénzzel,
Disznóm mondja röf-röf-röf,
Ludam mondja gi-gá-gá,
Putykám mondja dan-da-ru,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

MOST ÉRKEZTüNK EZ HELYRE

Most érkeztünk ez helyre,
Most érkeztünk ez helyre,
A versemet, énekemet
Mondom kedvemre.

Áldás szálljon ez házra,
Ez háznak gazdájára,
Mi eljöttünk köszönteni
Sándor napjára.

DE JÓ A DIÓ

De jó a dió, fütyül a rigó,
Vidám dala száll:
Élni jaj, de jó!

Gyere, te rigó, itt van a dió,
Héja ropogós, bele csuda jó.

MÓKUSKA, MÓKUSKA

Mókuska, mókuska,
Felmászott a fára.
Leesett, leesett,
Kitörött a lába.

Doktor bácsi
Ne gyógyítsa meg!
Huncut a mókus,
Újra fára megy.

GÓLYA BÁCSI, GÓLYA

Gólya bácsi, gólya,
Hol jártál azóta?
A tengeri tóba.
Mivel jöttél haza?
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

ELVESZTETTEM ZSEBKENDŐMET

Elvesztettem zsebkendőmet,
Szidott anyám érte.
Annak, aki megtalálja,
Csókot adok érte.

Szabad péntek, szabad szombat,
Szabad szappanozni,
Szabad az én galambomnak
Egy pár csókot adni.

MIT MOS, MIT MOS?

Mit mos, mit mos, levél Katicája?
Pittyet-pattyot, varrott keszkenőjét.
Ha szép volnék, kurjantanék,
Madár volnék, röppentenék,
Víg szívemmel, víg lelkemmel
Téged elvennélek.

FALUSI HANGVERSENY

Háp, háp, háp, jönnek a kacsák,
Hű de éhes, hű de szomjas ez a társaság.
Bú, bú, bú, boci szomorú,
Dehogy fekszik tyúkjai közt a kukurikú.

Röf, röf, orra sárba döf,
Sonka lábán Kucu néni fürödni döcög.

Bú, röf, háp, sípok, trombiták,
Hangos szóval így köszönt e díszes társaság

KŐKETÁNC

Kőketánc, kőketánc,
Kikerekítem,
Bekerekítem, kőketánc.

KIS-KIS KÍGYÓ

Kis, kis kígyó, tekeredj a fára,
Kis, kis kígyó, tekeredj a fáról!
Kis, kis kígyó, tekeredj a fára,
Kis, kis kígyó, tekeredj a fáról!

DEBRECENBE KÉNE MENNI

Debrecenbe kéne menni,
Pulykakakast kéne venni.
Lassan kocsis, lyukas a kas,
Kihullik a putykakakas.

ERESZ ALÓL

Eresz alól fecske fia
Ide néz, oda néz.
Van-e hernyó, hosszú kukac?
ízesebb, mint a méz.

Csőrét nyitja ám,
Buzgón, szaporán.
Kis bendőbe mindenféle
Belefér igazán.

JÁNOS úR

János úr készül németi Bécsbe,
Lovai vannak nyergelőbe,
Kantár szíja forgandóba.

Hajtsd előre magadat,
Azt a hosszú hajadat,
Csillag derekadat!

PÁL, KATA, PÉTER

Pál, Kata, Péter, jó reggelt!
Már odakünn a nap felkelt.
Szól a kakasunk, az a nagy tarajú,
Gyere ki a rétre, kukuríkú!

EGY KIS MALAC

Egy kis malac röf-röf-röf,
Trombitálgat töf-töf-töf,
Trombitája víg ormánya,
Földet túrja döf-döf-döf.

Jön az öreg, meglátja,g
Örvendezve kiáltja,
Rajta fiam, röf-röf-töf-töf,
Apád is így csinálja.

Most már együtt zenélnek,
Kukoricán megélnek,
Töf-töf-töf-töf, röf-röf-röf-röf,
Ezek ám a legények!

BOCI-BOCI TARKA

Boci-boci tarka,
Se füle, se farka,
Oda megyünk lakni,
Ahol tejet kapni.

KIS KACSA FÜRDIK

Kis kacsa fürdik fekete tóba,
Anyjához készül Lengyelországba.
Síkos a talpa, magas a sarka
Furdulj ki, fordulj, két aranyalma!

BRUMM-BRUMM, BRÚNÓ

Brumm-brumm Brúnó, mókás medve,
Van-e neki éppen táncos kedve?
Brumm-brumm pajtás, szépen kérem,
Az iskolabálba jöjj el vélem!

Ott eljárhatsz minden táncot,
Orrodba se fűznek, meglásd, láncot!
Irgum-burgum, én nem bánom,
Elmegyek én, édes kis pajtásom.

Úgysem vágyom semmi másra,
Csak a retyezáti, friss csárdásra.
Kippen-koppan, dibben-dobban,
Nosza, ha legény vagy, járjad jobban!

TARKA KUTYA

Tarka kutya sétatéren sétál,
Bámészkodik, füle-farka szétáll.
„Csak ez a bolt szép!
Rózsás kolbászkarika, barna hurkavég,
Idehívna valaki, sose ugatnék.”

Cirmos cica sétatéren sétál,
Nézelődik, bajsza-vége szétáll:
„Csak ez a bolt szép!
Fehér tejes üvegek, tejfeles cserép,
Idehívna valaki, sose nyávognék!”

HOGY A CSIBE?

- Hogy a csibe?
- Három icce.
- Hát a kakas?
- Három garas.
- Hát a tyúk?
- At is úgy.
- Mindjárt, mindjárt adjuk.

ÉN KICSIKE VAGYOK

Én kicsi vagyok,
Nagyot nem mondhatok,
Szüleim kertjében
Most nyílni akarok.

Ki akarok nyílni,
Mint pünkösdi rózsa,
De ki nem nyílhatok,
Csak úgy illatozok.

ÁRKOT UGROTT A SZÚNYOG

Árkot ugrott a szúnyog, kitörött a lába,
Szaladtak a szúnyogok szúnyogpatikába.
Szúnyog úr, a patikus, maga rakta sínbe,
Nem vitték a kórházba, kinn fekszik a színbe.
Jönnek is a rokonok, ismerősök sorra,
Gyűlik a sok sütemény, rétes-béles torta.
Meg is gyógyult egy-kettőre, összeforrt a lába,
Örömében felmászott a jegenyefára.

NYUSZI GYUSZI

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban,
Bojtos, hosszú füle van,
Kicsi piros szeme van.
Idenéz, odanéz, szétpislant.

KOMATÁL

Komatálat hoztam,
Meg is aranyoztam.
Ha nem tetszik komának,
Küldje vissza komának.

A PART ALATT

A part alatt, a part alatt
Három varjú kaszál, három varjú kaszál.
Róka gyűjti, róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.

Bolha ugrik, bolha ugrik,
Hányja a szekérre, hányja a szekérre.
Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.

A malomba, a malomba
Három tarka macska, három tarka macska.
Egyik szitál, másik rostál,
Harmadik követ vág, harmadik követ vág.

Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.
Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
Kemencébe rakja, kemencébe rakja.

Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.
Tyúk a cipót csipegeti,
Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.

FUT, SZALAD A PEJKÓ

Fut, szalad a Pejkó,
Kergeti a Ferkó,
Ne kergesd te Ferkó,
Elszalad a Pejkó.