TANULJUNK JÁTSZVA! -
KISISKOLÁSOK DALAI 1.
dalok, versek, hangszerek kisiskolásoknak

Iskolába hívogató
Sárga csikó
Tavaszköszöntő
Körtéfa
Harcsa van a vízbe
Cickom, cickom
Játsszunk, játsszunk!
Ki játszik körbe?
Hej, tulipán
Szélről legeljetek
A tücsök
Tücsöklakodalom
Cifra palota
Kerek hasú kemence
Elszaladt a kemence
Két krajcárom
Komáromi kisleány
Hej, Vargáné
Kis boszorkány
Egy boszorka van
Két szál pünkösd rózsa
Láttad-e, láttad-e!
Hej, szénalja, szénalja
A gombóc
Kiugrott a gombóc
Két tyúkom
Mély erdőn
A Nap
Este van már

Minket hív az iskola,
Hallod pajtás? Jer oda!
Kerékpáron? Csikóháton?
Induljunk már! Alig várom.

SÁRGA CSIKÓ

Sárga csikó, csengő rajta,
Vajon hová megyünk rajta?
Huzsedári, huzsedom.

Majd el megyünk valahova,
Kovács Róza udvarukra.
Huzsedári, huzsedom.

Betekintünk az ablakon,
Ki kártyázik az asztalon?
Huzsedári, huzsedom.

Juhász Jani karosszékben,
Cigánykártya a kezében.
Huzsedári, huzsedom.

Kovács Róza fésülködik,
A tükörben biggyeszkedik,
Huzsedári, huzsedom.

Ugye Jani szép is vagyok,
Éppen hozzád való vagyok.
Huzsedári, huzsedom.

Szép is vagy te, jó is vagy te,
Csak egy kicsit csalfa vagy te.
Huzsedári, huzsedom.

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog aki él.

Már közhírré szétdoboltatik,
Minden kislány férjhez adatik,
Szőkék legelébb, aztán feketék,
Végül a barnák és a maradék.

KÖRTÉFA

Körtéfa, körtéfa,
Kőrösi, kerepesi körtéfa,
Városi gazda, gyöngyösi lány,
Könnyű járó kis menyecske, dobszerda.

HARCSA VAN A VÍZBE

Harcsa van a vízbe, gúnár a szélibe,
Haragszik galambom, nem néz a szemembe.
Harcsa van a vízbe, gúnár a szélibe,
Angyalom, galambom, tekints a szemembe!

CICKOM, CICKOM

Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod?
Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?
Add nekem azt, elkapom azt,
Szita-szita péntek, szerelem csütörtök,
Dobszerda.

A legények regimentje igen cifra,
Benne forog Sándor Panka, igen nyalka,
Ice-ruca Rebeka, de ékes a dereka,
Galambocska.

Ha ékes is, illeti, barna legény szereti,
Galambocska.

Játszunk, játszunk, mit csináljunk?
Ide fussunk, körbe álljunk?
Gábor, Péter, Kata, Klára,
Együtt járnak iskolába.

KI JÁTSZIK KÖRBE?

Ki játszik körbe?
Táncol az Örzse,
Piros köpönyegben.

HEJ, TULIPÁN

Hej, tulipán, tulipán,
Teljes szegfű, szarkaláb,
Tele kertem zsályával,
Szerelemnek lángjával.

Nyisd ki rózsám kapudat,
Hadd kerüljem váradat,
Rózsafának illatja
Az én szívem biztatja.

SZÉLRŐL LEGELJETEK

Szélről legeljetek,
Fának ne menjetek,
Mert ha fának nekimentek,
Fejeteket beveritek,
Szilikút, Szanyikút,
Szentandrási Sobrikút.

Se hárfája, se gitárja,
Mégis szól a muzsikája.
Nyáridőben kinn a réten
Nekünk játszik minden éjen.

TÜCSÖKLAKODALOM

Zöld erdőben a tücsök házasodni készül,
Ölelgeti a legyet, kéri feleségül.

Elvennélek te kis légy, ha kicsi nem volnál,
Hozzádmennék te tücsök, ha görbe nem volnál.

Pitteg-pattog a bolha, vőfély akar lenni,
Tetű sógor sótörő, szakács akar lenni.

Farkas koma mészáros, tíz ökröt levágott,
Melléje meg malacot huszat is kirántott.

Béka fújja trombitát, kis gólya a flótát,
Büdös bogár a bőgős, szúnyog meg a kontrás

CIFRA PALOTA

Cifra palota, zöld az ablaka,
Gyere ki te tubarózsa, vár a viola.

Hess légy, ne szállj rám, beteg vagyok én,
Legyez engem Julis asszony, meggyógyulok én.

Hess légy, ne szállj rám, beteg vagyok én,
Legyez engem Péter uram, meggyógyulok én.

Kerekhasú kemecében
Kifli, cipó pirul éppen.
Hogyha megsül, tálba teszik,
S jóízűen mind megeszik.

ELSZALADT A KEMENCE

Elszaladt a kemence teli pogácsával,
Utánament a lapát minden családjával.
Tik lába tálba, lúd lába tálba,
Jó lesz vacsorára.

KÉT KRAJCÁROM

Két krajcárom volt nékem,
Két krajcárom volt nékem, nékem, nékem,
Volt nékem.

Vettem rajta sok búzát,
Vettem rajta sok búzát, búzát, búzát,
Sok búzát.

Elvittem a malomba,
Elvittem a malomba-lomba-lomba,
Malomba.

Megőröltem a búzát,
Megőröltem a búzát, búzát, búzát,
A búzát.

Hazavittem a lisztet,
Hazavittem a lisztet, lisztet, lisztet,
A lisztet.

Süttem vele perecet,
Süttem vele perecet-recet-recet,
Perecet.

Megették a gyerekek,
Megették a gyerekek-rekek-rekek,
Gyerekek
.

KOMÁROMI KISLEÁNY

Komáromi kisleány,
Vigyél által a Dunán,
A Dunán, a Dunán,
Vigyél által a Dunán.

Ha átviszel a Dunán,
Megcsókollak a partján,
A partján, a partján,
Megcsókollak a partján.

Télen nagyon hideg van,
Nyáron nagyon meleg van,
Soha nincs jó idő,
Mindig esik az eső.

HEJ, VARGÁNÉ

Hej, Vargáné káposztát főz,
Kontya alá ütött a gőz,
Hányja-veti fakalánját,
Kinek adja Zsuzsa lányát.

Nem adja azt más egyébnek,
Kara István őkelmének.
Még akkor neki ígérte,
Mikor bölcsőben lengette.

Nem ettem én ma egyebet,
Csak egy köcsög aludt tejet.
Azt is csak úgy kalán nélkül,
Megélek én a lány nélkül.

Kis boszorkány, kis boszorkány,
Piros szeplő ül az orrán.
Söprűn jár az iskolába,
Elmehet a jelmezbálba.

EGY BOSZORKA VAN

Egy boszorka van,
Három fia van,
Iskolába jár az egy,
Másik bocskort varrni megy,
A harmadik kinn a padon
A dudáját fújja nagyon,
De szép hangja van,
Dana-dana-dan.

KÉT SZÁL PÜNKÖSD RÓZSA

Két szál pünkösd rózsa, kihajlott az útra,
Nincs ki leszakassza, csak úgy hervad rajta.

Szakaszd le te Julcsa, kösd a bokrétára,
Tedd az Ihász Péter csárdás kalapjára.

Talán megérdemli, meg is viselheti,
Lányok lányságáért, szép ifjúságáért.

Meggyújtom a csumát, végig ég az utcán,
Látom a babámat, végigmegy az utcán.

Gyűrűm az ujjába, ragyog az utcába,
Akárki meglátja, nincs megyében párja.

LÁTTAD-E, LÁTTAD-E

Láttad-e, láttad-e azt a bárányt,
Kit apám vett a vásárba, fél pénzen, fél garason,
Fejd, anyám, fejd, fejd anyám fejd!

Láttad-e, láttad-e azt a juhot,
Ki ellette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásárba, fél pénzen, fél garason,
Fejd, anyám, fejd, fejd anyám fejd!

Láttad-e, láttad-e azt a farkast,
Ki megette azt a juhot,
Ki ellette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásárba, fél pénzen, fél garason,
Fejd, anyám, fejd, fejd anyám fejd!

Láttad-e, láttad-e azt a puskást,
Ki meglőtte azt a farkast,
Ki megette azt a juhot,
Ki ellette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásárba, fél pénzen, fél garason,
Fejd, anyám, fejd, fejd anyám fejd!

Láttad-e, láttad-e azt a bikát,
Ki megölte azt a puskást,
Ki meglőtte azt a farkast,
Ki megette azt a juhot,
Ki ellette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásárba, fél pénzen, fél garason,
Fejd, anyám, fejd, fejd anyám fejd!

Láttad-e, láttad-e a mészárost,
Ki levágta azt a bikát,
Ki megölte azt a puskást,
Ki meglőtte azt a farkast,
Ki megette azt a juhot,
Ki ellette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásárba, fél pénzen, fél garason,
Fejd, anyám, fejd, fejd anyám fejd!

HEJ, SZÉNALJA, SZÉNALJA

Hej, szénalja, szénalja,
Széna szakadéka,
Benne forog kis menyecske,
Öleld, akit szeretsz!

Ezt ölelem, és elveszem,
Ez Katuska, ez Pannuska,

Ne hívjatok engem Tuba Ilonának,
Csak hívjatok engem Virágzó Pannának,

Árokparton tálat törtünk,
Mégse roppant össze,
Szilágyi csütörtök, dobszerda.

Kövér, kerek csemege.
Cukros prézli külseje,
Édes gyümölcs belseje,
Szilvásgombóc a neve!

KIUGROTT A GOMBÓC

Kiugrott a gombóc a fazékból,
Utána a molnár fazekastól,
Stól-stól-stól, fazekastól.

KÉT TYÚKOM TAVALI

Két tyúkom tavali,
Három harmadévi,
Jól tudtad, hogy annyi,
Mért hagytad megenni?

MÉLY ERDŐN

Mély erdőn ibolyavirág,
Elrejt jól a borókaág.
Minek is rejt az az ág,
Gyere, tágas a világ,
Mély erdőn ibolyavirág.

Ráköszön a nap a holdra,
Neki máshol volna dolga,
Megkéri hogy éjszakára
Világítson a világra.

Igyekszik, hogy visszaérjen,
S reggel ott legyen az égen,
Mire Gábor, Péter, Klára
Indulna az iskolába.

ESTE VAN MÁR

Este van már, nyolc óra,
Ég a világ a boltba,
Sallárom, sallárom,
Ég a világ a boltba.

Ott mérik a pántlikát,
Piros színű pántlikát,
Sallárom, sallárom,
Piros színű pántlikát.

Jakus Pista méreti,
Az asztalra leteszi,
Sallárom, sallárom,
Az asztalra leteszi.

Bíró Róza felveszi,
A hajába biggyeszti,
Sallárom, sallárom,
A hajába biggyeszti.

Biggyeszd Róza, nem bánom,
Úgy is te lész a párom,
Sallárom, sallárom,
Úgy is te lész a párom.